Ricoh biedt met overname van Albyco meer mogelijkheden voor nabewerking

(For English, pour Francais, scroll down)

Ricoh Europa, 3 januari 2024 – De overname van Albyco door Ricoh zorgt ervoor dat printprofessionals de beschikking krijgen over nóg meer nabewerkingsmogelijkheden. Eef de Ridder, Vice President Graphic Communications Group bij Ricoh Europe, is blij Albyco te verwelkomen binnen de Ricoh-familie: “We blijven voortdurend investeren in overnames die voor verdere groei en differentiatie zorgen, én bovendien daadwerkelijk waarde toevoegen voor onze klanten wereldwijd.”

Albyco, gevestigd in Oosterhout, is gespecialiseerd in nabewerkingsapparatuur voor een breed scala aan digitale printproducten zoals communicatiedrukwerk en toepassingen in labels, sign en verpakkingen. Dankzij de integratie van de expertise van Albyco verbreedt Ricoh zijn portfolio van end-to-end printoplossingen. Printprofessionals profiteren van nóg meer nabewerkingsmogelijkheden.

Strategische overname versterkt innovatiekracht

Deze strategische overname is geheel in lijn met het streven naar voortdurende innovatie. Het stelt Ricoh in staat om in heel Europa een uitgebreider portfolio te bieden, met meer mogelijkheden voor de nabewerking van print. Klanten van Albyco krijgen direct toegang tot het volledige grafische portfolio van Ricoh, zodat ook zij succesvol kunnen groeien.
Ricoh bevestigt met deze overname nog eens zijn focus op printprofessionals in de sterk veranderende markt, en de leidende rol die Ricoh hier ook in speelt.

De medewerkers van Albyco versterken bij Ricoh de al aanwezige expertise en mogelijkheden. Albyco-directeur Jos van Uum blijft op zijn post en werkt verder aan de groei van Albyco. Klanten kunnen blijven rekenen op ondersteuning én op verdere uitbreiding van de mogelijkheden dankzij de integratie van het Albyco-portfolio in het portfolio van Ricoh.

Groeiende behoefte aan end-to-end geïntegreerde oplossingen

Eef de Ridder is enthousiast over de overname: “Hiermee versterken we opnieuw onze innovatiekracht die de sign- en grafimediamarkt verder vooruit helpt. Wij noemen dat HENKAKU, het Japanse woord voor transformatieve innovatie. Wij zien dat er steeds meer vraag ontstaat naar hoogwaardige nabewerkingsmogelijkheden in bijvoorbeeld grootformaat en inkjet- en tonerprinten. Klanten zijn op zoek naar end-to-end geïntegreerde oplossingen. Daarom is Albyco, met zijn uitstekende reputatie en ruime ervaring, zo’n goede aanwinst voor de Ricoh-familie. Beide partijen profiteren van deze krachtenbundeling.”

Jos van Uum, directeur van Albyco, vult aan: “We zijn blij onze krachten te bundelen met Ricoh en met onze expertise bij te dragen aan het succes van een bedrijf dat een naam heeft hoog te houden als het om technologische vooruitgang en klantgerichte oplossingen gaat. Deze samenwerking biedt enorme kansen tot synergie en innovatie, om daarmee klanten nog meer toegevoegde waarde te kunnen bieden. We hebben in Ricoh de beste partner gevonden om zowel onze klanten als onze medewerkers te ondersteunen in deze volgende ontwikkelingsfase.”

Leidende positie in snel veranderende markt

De overname van Albyco is onderdeel van de bredere groeistrategie waarmee Ricoh zich een leidende positie in de voortdurend veranderende sign- en grafimediamarkt verovert.

Ricoh blijft overtuigd van zijn visie, waarin de transformatie van de manier waarop mensen werken ervoor zorgt dat iedereen zijn of haar potentieel en creativiteit volledig kan benutten. Op die manier werken we samen aan een duurzame toekomst. In 2022 nam Ricoh in de Scandinavische regio (Denemarken, Zweden, Finland en Noorwegen) al de grafische activiteiten van Quadient over om het portfolio aan nabewerkingsmogelijkheden te verbreden en de distributie van zijn grootformaat printsystemen in deze regio te versterken.

Kijk voor meer informatie op https://www.ricoh-europe.com

Over Albyco

Albyco is leverancier van machines en materialen voor de professionele afwerking van printtoepassingen in digitaal printen, label en sign. Sinds de oprichting in 1994 heeft Albyco zijn portfolio voortdurend uitgebreid, inclusief materialen en machines van eigen merk, en het zal dat ook blijven doen.

Opererend vanuit het Nederlandse Oosterhout heeft Albyco een sterke positie opgebouwd in de Nederlandse markt voor nabewerking van print. Ook worden nabewerkingsapparatuur, machines en materialen geëxporteerd naar klanten in Frankrijk, België, Duitsland en Zweden. Bovendien is Albyco exclusief importeur van de merken Duplo en GMP.

Over Ricoh

Ricoh laat je werkplek echt voor je werken. Al meer dan 85 jaar benutten we de kracht en kansen van technologie. We helpen werkend Nederland bij het versnellen van de digitale transformatie, het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het adopteren van hybride werken en het inrichten van een flexibele IT-infrastructuur.

Met het hoofdkantoor van de Ricoh Group in Tokio, is het bedrijf actief in meer dan 200 landen en regio’s. In het financiële jaar dat eind maart 2023 afliep, realiseerde de Ricoh Group wereldwijd een omzet van 2.134 miljard yen (ongeveer 16 miljard USD).

Ga voor meer informatie naar https://www.ricoh-europe.com

Ricoh enhances finishing capabilities with Albyco acquisition

 

Ricoh Europe, London, 3 January 2024 – Ricoh’s production print customers are set to benefit from an even greater range of finishing capabilities, following the successful acquisition of Albyco, a prominent player in the graphics business.

The Netherlands-based business, Albyco, specialises in finishing solutions for a broad variety of print related products for digital graphic communications label, signage and packaging applications. The integration of Albyco’s expertise into Ricoh’s expanding suite of products enhances the company’s end-to-end print solutions offering, benefiting Ricoh’s production print customers with an extended range of finishing capabilities.

This strategic move expands Ricoh’s production print finishing capabilities across Europe and aligns with Ricoh’s commitment to delivering innovative solutions to its customers worldwide. Albyco customers will have ready access to Ricoh’s comprehensive portfolio of Graphic Communications solutions, designed to help them grow and prosper. For Ricoh, the acquisition further supports its continued focus on the Graphic Communications market in line with evolving customer needs, while further cementing its status as a leader in this space.

The agreement will see Ricoh welcome Albyco’s workforce to the business, complementing existing expertise and capabilities. Albyco’s Managing Director, Jos van Uum, will remain in his current role and continue to grow Albyco’s business. Customers can expect continued support and an expanded range of solutions as Ricoh integrates Albyco’s capabilities into its portfolio.

Alberto Mariani, Chief Digital Investment Officer, Ricoh Europe: “We are delighted to welcome Albyco to the Ricoh family.  Ricoh continues to invest in acquisitions that support our long term growth and differentiation on the market, continually adding value for our global customer base.”

Eef de Ridder, Vice President Graphic Communications Group, commented on the acquisition: “This exciting acquisition is a move that reinforces our dedication to driving innovation in the print industry, we call it HENKAKU, which is the Japanese word for transformational innovation. We are seeing growing demand for top-tier finishing capabilities in wide format and inkjet/toner printing at a commercial scale and rising interest from clients seeking end-to-end integrated solutions. Albyco’s strong reputation and proven track record in the graphic communications business makes it an excellent addition to the Ricoh family, further strengthening our collective capabilities.”

Jos van Uum, Managing Director at Albyco, comments: “We are delighted to join forces with Ricoh and contribute our expertise to a company with a rich tradition of technological advancements and customer-centric solutions. This collaboration presents a tremendous opportunity to leverage synergies, drive innovation, and deliver even greater value to our customers. I am pleased that we found in Ricoh the best possible home to support our customers and talented teams in the next phase of their journey.”

The acquisition of Albyco is part of Ricoh’s wider growth strategy, positioning the company as a leader in the ever-evolving print and graphics industry.

Ricoh remains committed to its vision of empowering individuals to find Fulfilment through Work by understanding and transforming how people work so we can unleash their potential and creativity to realise a sustainable future. In 2022, Ricoh acquired Quadient’s graphics business in the Nordics (Denmark, Sweden, Finland and Norway) to further strengthen its production print finishing capabilities and grow its distribution of wide format inkjet equipment across the region.

Find out more at www.ricoh-europe.com.

-Ends-

| About Albyco |

Albyco is a provider of machines and supplies for the professional finishing of prints to customers within the digital printing, label, and sign industries. Since its founding in 1994, Albyco has expanded its offering to include its own brand of supplies and machines, and it continues to evolve and strengthen its product line.

Based in the Netherlands, Albyco holds a strong presence in the Dutch market for print finishing products, and exports print finishing solutions, machines, and consumables to customers in France, Belgium, Germany, and Sweden. Additionally, Albyco is the exclusive importer of brands Duplo and GMP.

For further information, please visit www.albyco.com  

| About Ricoh |

Ricoh is a leading provider of integrated digital services and print and imaging solutions designed to support digital transformation of workplaces, workspaces and optimize business performance.

Headquartered in Tokyo, Ricoh’s global operation reaches customers in approximately 200 countries and regions, supported by cultivated knowledge, technologies, and organizational capabilities nurtured over its 85-year history. In the financial year ended March 2023, Ricoh Group had worldwide sales of 2,134 billion yen (approx. 16.0 billion USD).

It is Ricoh’s mission and vision to empower individuals to find Fulfilment through Work by understanding and transforming how people work so we can unleash their potential and creativity to realise a sustainable future.

For further information, please visit https://www.ricoh-europe.com

E-mail: media@ricoh-europe.com

Ricoh offre plus de possibilités de finition avec l’acquisition d’Albyco

Ricoh L’Europe, 3 janvier 2024 – L’acquisition d’Albyco par Ricoh permet aux professionnels de l’impression d’accéder à encore plus d’options de finition. Eef de Ridder, Vice-Président du groupe Graphic Communications chez Ricoh Europe, est ravi d’accueillir Albyco au sein de la famille Ricoh : « Nous continuons à investir constamment dans des acquisitions qui favorisent la croissance et la différenciation, tout en ajoutant une réelle valeur pour nos clients dans le monde entier. »

Albyco, basée à Oosterhout, est spécialisée dans les équipements de finition pour une large gamme de produits d’impression numérique, tels que les imprimés de communication et les applications dans les étiquettes, la signalétique et les emballages. Grâce à l’intégration de l’expertise d’Albyco, Ricoh élargit son portefeuille de solutions d’impression de bout en bout. Les professionnels de l’impression bénéficient ainsi de davantage d’options de finition.

Acquisition stratégique renforçant le pouvoir d’innovation

Cette acquisition stratégique s’inscrit parfaitement dans l’objectif de Ricoh de poursuivre l’innovation. Elle permet à Ricoh d’offrir un portefeuille plus large en Europe, avec plus d’options pour la finition d’impression. Les clients d’Albyco auront un accès direct au portefeuille graphique complet de Ricoh, leur permettant ainsi de croître avec succès.

Ricoh confirme avec cette acquisition son engagement envers les professionnels de l’impression dans un marché en constante évolution, et son rôle de leader dans ce secteur.

Les employés d’Albyco renforcent l’expertise et les capacités déjà présentes chez Ricoh. Jos van Uum, directeur d’Albyco, reste en poste et continue de travailler sur la croissance d’Albyco. Les clients peuvent compter sur un soutien continu et sur une extension des possibilités grâce à l’intégration du portefeuille d’Albyco dans celui de Ricoh.

Besoin croissant de solutions intégrées de bout en bout

Eef de Ridder est enthousiaste à propos de l’acquisition : « Avec cela, nous renforçons encore notre capacité d’innovation qui aide à faire avancer le marché de la signalétique et des médias graphiques. Nous appelons cela HENKAKU, le mot japonais pour l’innovation transformatrice. Nous constatons une demande croissante de possibilités de finition de haute qualité, par exemple dans les grands formats, et dans l’impression jet d’encre et toner. Les clients recherchent des solutions intégrées de bout en bout. C’est pourquoi Albyco, avec sa réputation excellente et son expérience étendue, est une si bonne acquisition pour la famille Ricoh. Les deux parties bénéficient de cette union de forces. »

Jos van Uum, directeur d’Albyco, ajoute : « Nous sommes heureux de joindre nos forces à celles de Ricoh et d’apporter notre expertise au succès d’une entreprise reconnue pour ses avancées technologiques et ses solutions orientées client. Cette collaboration offre d’énormes opportunités de synergie et d’innovation, afin de fournir encore plus de valeur ajoutée à nos clients. Avec Ricoh, nous avons trouvé le meilleur partenaire pour soutenir nos clients et nos employés dans cette prochaine phase de développement. »

Position de leader dans un marché en rapide évolution

L’acquisition d’Albyco fait partie d’une stratégie de croissance plus large visant à établir Ricoh comme un leader sur le marché en constante évolution de la signalétique et des médias graphiques.

Ricoh reste convaincu de sa vision, dans laquelle la transformation de la manière dont les gens travaillent permet à chacun d’exploiter pleinement son potentiel et sa créativité. De cette façon, nous travaillons ensemble pour un avenir durable. En 2022, Ricoh a déjà repris les activités graphiques de Quadient dans la région scandinave (Danemark, Suède, Finlande et Norvège) afin d’élargir son portefeuille de possibilités de finition et de renforcer la distribution de ses systèmes d’impression grand format dans cette région.

Pour plus d’informations, visitez https://www.ricoh-europe.com

À propos d’Albyco

Albyco est un fournisseur de machines et de matériaux pour la finition professionnelle des applications d’impression dans l’impression numérique, les étiquettes et la signalétique. Depuis sa création en 1994, Albyco a constamment élargi son portefeuille, y compris des matériaux et des machines de marque propre, et continuera à le faire.

Opérant depuis Oosterhout aux Pays-Bas, Albyco a établi une position forte sur le marché néerlandais de la finition d’impression. Des équipements de finition, des machines et des matériaux sont également exportés vers des clients en France, en Belgique, en Allemagne et en Suède. De plus, Albyco est l’importateur exclusif des marques Duplo et GMP.

À propos de Ricoh

Ricoh fait en sorte que votre lieu de travail travaille vraiment pour vous. Depuis plus de 85 ans, nous exploitons la puissance et les opportunités de la technologie. Nous aidons les travailleurs néerlandais à accélérer la transformation numérique, à optimiser les processus commerciaux, à adopter le travail hybride et à mettre en place une infrastructure informatique flexible.

Avec le siège du groupe Ricoh à Tokyo, l’entreprise est active dans plus de 200 pays et régions. Pour l’année fiscale se terminant en mars 2023, le groupe Ricoh a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 2 134 milliards de yens (environ 16 milliards de dollars USD).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.ricoh-europe.com